Zvířata ze ZOO

Opice Makak

Makakové jsou skupinou opic Starého světa, které patří do rodu makak. Vyskytují se v různých částech světa včetně Asie, Afriky a Gibraltaru. Makakové jsou velmi přizpůsobiví a mají širokou škálu životních prostředí, od deštných pralesů po hory a pastviny.

Existuje mnoho druhů makaků, například makak rhesus, makak japonský, makak bonnet, makak prasečí a makak dlouhoocasý. Tyto druhy se liší svým vzhledem a chováním, ale všechny mají určité společné znaky, jako je relativně malá velikost, všežravá strava a sociální chování.

Makakové jsou známí svým složitým sociálním systémem, který zahrnuje hierarchii dominance, spolupráci a opatrování. Jsou také vysoce inteligentní a hojně se využívají v lékařském výzkumu, protože jsou jedním z geneticky nejpodobnějších zvířat člověku. Často se však používají k invazivním pokusům, které jsou kritizovány skupinami na ochranu zvířat.

Ve volné přírodě jsou makakové ohroženi ztrátou životního prostředí a lovem a některé druhy jsou považovány za ohrožené. Přesto se makakové běžně vyskytují i v městských a příměstských oblastech, kde se mohou stát škůdci a přenašeči nemocí.